"She loves animals." in Dutch

Zij houdt van dieren.

The Dutch translation for “She loves animals.” is Zij houdt van dieren.. The Dutch, Zij houdt van dieren., can be broken down into 3 parts: "she" (zij), "loves" (houdt van) and "animals" (dieren).

Themed Courses

Part of Speech Courses